Účastníci výstavby

OBJEDNATEL: Hlavní město Praha
ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Odbor strategických investic MHMP
SPRÁVCE STAVBY: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
ZHOTOVITEL: Sdružení ÚČOV Praha
STAVEBNÍ ČÁST: SMP CZ a.s.
HOCHTIEF CZ a.s.
TECHNOLOGICKÁ ČÁST: SUEZ International (do 28.4.2016 Degrémont)
WTE Wassertechnik GmbH
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE: Sweco Hydroprojekt a.s.