Celková přestavba
a rozšíření ÚČOV Praha
na Císařském ostrově

Na stavbě ÚČOV už se montují technologie

Na Císařském ostrově pokračuje celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV). Nová vodní linka se začíná zakrývat a na řadu přichází montáže technologických zařízení.

Praha letos investuje do vodohospodářského majetku přes 4 miliardy korun

Hlavní město Praha bude prostřednictvím Pražské vodohospodářské společnosti a.s. (PVS) v letošním roce do rekonstrukcí vodovodní a stokové sítě investovat téměř 1,5 miliardy korun. Dalších 2,9 miliardy korun investuje město do výstavby Nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV), která by měla být dokončena v srpnu 2018.

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

  • Proč byla prodleva mezi podáním žádosti o stavební povolení a vydáním stavebního povolení?
  • Stavba je realizovaná v režimu „Žlutý FIDIC". Co to znamená?
  • Co se na stavbě teď děje? Staví se bez stavebního povolení?