Celková přestavba
a rozšíření ÚČOV Praha
na Císařském ostrově

Infocentrum ÚČOV

O modernizaci Ústřední čistírny odpadních vod se budete moci dozvědět více v novém infocentru
Před několika dny bylo dokončeno Infocentrum pro stavbu Nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV). Bude sloužit zájemcům o stavbu z řad škol i veřejnosti v předem domluvených termínech. Rezervace návštěv bude možná od poloviny září 2016, dle dohody bude zajištěn příslušný výklad. Více informací ke stavbě a od září i kontakt na infocentrum naleznete na www.novacistirna.cz.

Odvoz zeminy ze stavby čistírny vod zajišťují převážně lodě

Odvoz materiálu, který se vykope při stavbě Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV), je převážně zajišťován po vodě. Pražským ulicím i životnímu prostředí se tak uleví o průjezd desítek nákladních aut denně. Jedná se o unikátní a v Praze historicky největší projekt svého druhu.

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

  • Proč byla prodleva mezi podáním žádosti o stavební povolení a vydáním stavebního povolení?
  • Stavba je realizovaná v režimu „Žlutý FIDIC". Co to znamená?
  • Co se na stavbě teď děje? Staví se bez stavebního povolení?