Celková přestavba
a rozšíření ÚČOV Praha
na Císařském ostrově

Nová vodní linka na Císařském ostrově vstupuje do zkušebního provozu

Nová vodní linka Ústřední čistírny odpadních vod v Praze vkročila do zkušebního provozu, který byl zahájen ve středu 19. září 2018. Linka plní nejpřísnější evropské směrnice a obyvatelům Prahy zajistí nejen lepší životní prostředí, ale také přispěje ke zlepšení kvality vyčištěných odpadních vod vypouštěných do Vltavy. Jedná se o největší investici hlavního města v posledních letech, která bude celkově stát přibližně 6,6 miliardy korun včetně zkušebního provozu.

Na stavbě ÚČOV už se montují technologie

Na Císařském ostrově pokračuje celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV). Nová vodní linka se začíná zakrývat a na řadu přichází montáže technologických zařízení.

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

  • Proč byla prodleva mezi podáním žádosti o stavební povolení a vydáním stavebního povolení?
  • Stavba je realizovaná v režimu „Žlutý FIDIC". Co to znamená?
  • Co se na stavbě teď děje? Staví se bez stavebního povolení?