Celková přestavba
a rozšíření ÚČOV Praha
na Císařském ostrově

Praha letos investuje do vodohospodářského majetku přes 4 miliardy korun

Hlavní město Praha bude prostřednictvím Pražské vodohospodářské společnosti a.s. (PVS) v letošním roce do rekonstrukcí vodovodní a stokové sítě investovat téměř 1,5 miliardy korun. Dalších 2,9 miliardy korun investuje město do výstavby Nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV), která by měla být dokončena v srpnu 2018.

Infocentrum ÚČOV

O modernizaci Ústřední čistírny odpadních vod se budete moci dozvědět více v novém infocentru
Před několika dny bylo dokončeno Infocentrum pro stavbu Nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV). Bude sloužit zájemcům o stavbu z řad škol i veřejnosti v předem domluvených termínech. Rezervace návštěv bude možná od poloviny září 2016, dle dohody bude zajištěn příslušný výklad. Více informací ke stavbě a od září i kontakt na infocentrum naleznete na www.novacistirna.cz.

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

  • Proč byla prodleva mezi podáním žádosti o stavební povolení a vydáním stavebního povolení?
  • Stavba je realizovaná v režimu „Žlutý FIDIC". Co to znamená?
  • Co se na stavbě teď děje? Staví se bez stavebního povolení?