Celková přestavba
a rozšíření ÚČOV Praha
na Císařském ostrově

Odvoz zeminy ze stavby čistírny vod zajišťují převážně lodě

Odvoz materiálu, který se vykope při stavbě Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV), je převážně zajišťován po vodě. Pražským ulicím i životnímu prostředí se tak uleví o průjezd desítek nákladních aut denně. Jedná se o unikátní a v Praze historicky největší projekt svého druhu.

Rada schválila zadání studie proveditelnosti k úpravám Císařského ostrova

Rada hl. m. Prahy dnes schválila uvolnění prostředků ve výši 1 000 000 Kč z Fondu investic Institutu plánování a rozvoje (IPR) na vypracování studie proveditelnosti a případných dalších studií a podkladů ke komplexním krajinářským úpravám Císařského ostrova v souvislosti s výstavbou nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV).

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

  • Proč byla prodleva mezi podáním žádosti o stavební povolení a vydáním stavebního povolení?
  • Stavba je realizovaná v režimu „Žlutý FIDIC". Co to znamená?
  • Co se na stavbě teď děje? Staví se bez stavebního povolení?