Informace k Hlavní čerpací stanici

V lednu 2016 byla zahájena realizace Hlavní čerpací stanice (HČS), stavba č. 6963, etapa 0007, která bude dopravovat odpadní vody v první etapě na Novou vodní linku (NVL), později i na Stávající vodní linku ÚČOV (SVL). Podle uzavřené smlouvy o dílo bude HČS dokončena v dostatečném předstihu před uvedením NVL do provozu.