Infocentrum ÚČOV

O modernizaci Ústřední čistírny odpadních vod se budete moci dozvědět více v novém infocentru

Před několika dny bylo dokončeno Infocentrum pro stavbu Nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV). Bude sloužit zájemcům o stavbu z řad škol i veřejnosti v předem domluvených termínech. Rezervace návštěv bude možná od poloviny září 2016, dle dohody bude zajištěn příslušný výklad. Více informací ke stavbě a od září i kontakt na infocentrum naleznete na www.novacistirna.cz. .

Stavba nové vodní linky je v současnosti největší investicí hlavního města a současně technologicky velmi zajímavou záležitostí. Proto jsem přesvědčena, že zájem o návštěvu infocentra bude velký. Půjde o zajímavou příležitost zejména pro žáky a studenty, ale samozřejmě i širokou veřejnost,“ uvedla radní Hlavního města Prahy oblast infrastruktury, technické vybavenosti a životního prostředí Jana Plamínková.

V infocentru se budou moci zájemci od září dozvědět vše zejména o stavbě Nové vodní linky ÚČOV, ale i následném kroku, kterým bude modernizace Stávající vodní linky. Návštěvníkům budou k dispozici informační materiály, vizualizace i zajímavý videomateriál. V případě zájmu bude připraven i odborník, který exkurzím poskytne odborný výklad,“ řekl Petr Žejdlík, předseda představenstva Pražské vodohospodářské společnosti (PVS), která je správcem stavby.

Na Nové vodní lince Ústřední čistírny odpadních vod Praha v současnosti probíhají intenzivně práce na její stavební části. Stavební jáma je plně zabezpečena proti dvacetileté vodě. Zemní práce jsou dokončeny z přibližně 90 %. Dotěžení a odvoz zbývající části výkopku bude dokončen v průběhu července.

Samostatně realizovaný objekt Hrubého předčištění má dokončeny stavební konstrukce do úrovně budoucího terénu. V hlavní stavební jámě postupují práce na zakládání a realizaci podzemní části jednotlivých objektů směrem východ - západ. Nejdále jsou tyto práce na objektu Třetího stupně čištění, který situován ve východní a nejnižší části stavební jámy.

V uplynulých měsících byla průběžně dokončována realizační dokumentace technologické části stavby a v současné době jsou postupně objednávána hlavní technologické zařízení. První dodávky plánuje Zhotovitel na počátek druhé poloviny roku 2016.

Souběžně s realizací stavby byla zahájena příprava na její postupné oživení a uvedení do provozu, které bude poměrně náročné. Při uvádění Nové vodní linky do provozu bude nutná úzká koordinace s provozem Stávající vodní linky a jejím Kalovým hospodářstvím.  Proto je v současné době za účasti hlavních partnerů pro tuto etapu připravována strategie uvádění Nové vodní linky do provozu.

Praha 27.6.2016