Popis současné pražské kanalizační soustavy

Celková délka stokové sítě  3660 km 
z toho  cca 349 km v povodí pobočných čistíren odpadních vod (PČOV)
Délka kanalizačních přípojek  962 km
Počet kanalizačních přípojek  118.630 ks 
Čistírny odpadních vod:  ÚČOV 
  20 pobočných čistíren odpadních vod ve správě PVS 
  2 pobočné čistírny odpadních vod mimo správu PVS 
ÚČOV, vyčištěné odp. vody v roce 2014: 

111.388.108 m3/rok
(92,8% celkového množství odp. vod)

 
PČOV, vyčištěné odp. vody v roce 2014:

8.689.550 m3/rok
(7,2% celkového množství odp. vod)