Přehled vydaných a platných rozhodujících rozhodnutí

Územní rozhodnutí

EIA 2005

EIA 2015

Souhrn smluvních dohod

Stavební povolení k přípravě staveniště „malá povolení“.

Stavební povolení (vlastní NVL).

Povolení k nakládání s vodami – malá.

Povolení k nakládání s vodami – velké (ÚČOV).