Informace o plánovaných nákladech investice a budoucího provozu

Investiční náklady podle uzavřeného Souhrnu smluvních dohod za všechny projektové činnosti, inženýrské a související služby a realizaci kompletní stavební a technologické části Nové vodní linky, včetně Fáze A Zkušebního provozu, činí 5.811.505.573 Kč bez DPH.

K tomu přistoupí náklady provozování Nové vodní linky v průběhu dvanáctiměsíčního Zkušebního provozu Fáze B, které budou účtovány podle skutečně vyčištěného množství odpadních vod a jsou předběžně stanoveny na 185.620.900 Kč bez DPH.