Odvoz zeminy ze stavby čistírny vod zajišťují převážně lodě

Odvoz materiálu, který se vykope při stavbě Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV), je převážně zajišťován po vodě. Pražským ulicím i životnímu prostředí se tak uleví o průjezd desítek nákladních aut denně. Jedná se o unikátní a v Praze historicky největší projekt svého druhu.

 

Obvykle odváží výkopek dvě lodi denně. Každá naloží cca 800 tun materiálu, celkem jde tedy o 1 600 tun materiálu denně. Pokud by se stejný objem odvážel po zemi, odpovídalo by to cca 80 vozům za den. Na jeden nákladní automobil se naloží maximálně 20 tun.

 

„Pro pražskou dopravu by to zejména v Praze 6, 7 a Troji znamenalo velmi nepříjemnou zátěž. Svou daň by si stovky těžkých nákladních aut samozřejmě vybraly i na stavu vozovek. I proto jsme trvali na tom, aby hlavní část šla po vodě,“ uvedl náměstek pražské primátorky pro dopravu Petr Dolínek.

 

„Z hlediska zátěže na životní prostředí je odvoz loděmi pochopitelně mnohem šetrnější. Jde o výrazně nižší zátěž jak z hlediska emisí, tak i hluku. Z místa, kde je ÚČOV, navíc jezdí lodě směrem na Mělník a transport Prahou je i rychlejší,“ vysvětlila radní pro životní prostředí Jana Plamínková.

 

Celkový objem výkopku je cca 380 000 m3. Odvážet se bude cca 350 000 m3. Část výkopku se použije k ochraně stavební jámy proti dvacetileté vodě. Jak odvoz loděmi probíhá a co to znamená pro zhotovitele stavby, vysvětlil zástupce lídra Sdružení ÚČOV Praha Martin Doksanský: „Překladiště lodní dopravy bylo vybudováno ještě před vlastním zahájením stavby NVL investorem PVS, tedy mimo naši smlouvu o dílo. Používáme Překladiště na základě smlouvy o jeho užívání, kterou jsme podepsali s PVS, musíme se však o ně podělit i se zhotovitelem paralelní stavby Hlavní čerpací stanice od ledna 2016. Přes naše předchozí obavy o zvládnutí logistiky nakládky v stísněném prostoru a za provozu účelové komunikace, která vede právě přes Překladiště, probíhá realita nakládky lodí velmi dobře. Denní plánovanou kapacitu odvozu 2 soulodí zatím celkem bez problémů dodržujeme a zvládáme i dopravní situaci se zvláštním důrazem na bezpečnost. Odvoz výkopku lodní dopravou je pro nás velkým přínosem v celkové organizaci stavby.“

 

Praha 22. 3. 2016

____________________________________________________________________

 

Petr Dolínek – náměstek primátorky hl. m. Prahy (ČSSD)

Do funkce zvolen 26. 11. 2014. Působnost v oblasti dopravy a evropských fondů.

V nepřítomnosti primátorky hl. m. Prahy je pověřen jejím zastupováním, neurčí-li primátorka jiného náměstka.

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

 

RNDr. Jana Plamínková - radní hl. m. Prahy (TROJKOALICE)

Do funkce zvolena 26. 11. 2014. Působnost v oblasti infrastruktury, technické vybavenosti a životního prostředí, územního plánu a územního plánování.

 


Tiskovou zprávu naleznete v rubrice Tiskový servis na

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis

  Vít Hofman    Mediacentrum MHMP
 Tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy        
 Tel.: 778 737 868, 236 002 080  
 Fax: 236 007 096  
 E-mail: vit.hofman@praha.eu    E-mail: mediacentrum@praha.eu
 Facebook: www.facebook.com/prahaeu  
   
 Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1