Dokumenty

Vydané stavební povolení (23. 3. 2015)

Vydané povolení k nakládání s vodami (23. 3. 2015)

Předání Staveniště NVL (24. 7. 2015)

Příprava Staveniště NVL před pravomocným stavebním povolením na NVL (od 24. 7. 2015)

Stavební povolení v právní moci (8. 10. 2015)

Povolení k nakládání s vodami (8. 10. 2015)

Zahájení realizace stavební a technologické části NVL dle SOD (9. 10. 2015)

Slavnostní zahájení stavby NVL (4. 11. 2015)