Dokumenty

Vydané stavební povolení (23. 3. 2015)

Vydané povolení k nakládání s vodami (23. 3. 2015)

Předání Staveniště NVL (24. 7. 2015)

Příprava Staveniště NVL před pravomocným stavebním povolením na NVL (od 24. 7. 2015)

Stavební povolení v právní moci (8. 10. 2015)

Povolení k nakládání s vodami (8. 10. 2015)

Zahájení realizace stavební a technologické části NVL dle SOD (9. 10. 2015)

Slavnostní zahájení stavby NVL (4. 11. 2015)

Zahájení stavby Hlavní čerpací stanice (04. 1. 2016)

Dokončení kompenzačních opatření (10. 1. 2016)

Zahájení stavebních prací na hlavních objektech (od 04/2016)

Dokončená ochrany stavební jámy (08/2016)

Zahájeny dodávky Hlavních technologických zařízení (09/2016)

Zahájení montáží technologických zařízení (09/2016)

Dokončení odvozu výkopku ze stavební jámy (02/2017)

Zahájení technické přípravy pro uvádění NVL do provozu (03/2017)

Dokončení dodávky Hlavních technologických zařízení (09/2017)

Připojení Hlavní čerpací stanice na elektrickou rozvodnou síť (10/2017)