NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

Proč byla prodleva mezi podáním žádosti o stavební povolení a vydáním stavebního povolení?

 

Stavba je realizovaná v režimu „Žlutý FIDIC“. Co to znamená?

Objednatel popíše ve svém zadání pouze účel, standardy, rozsah a další, například výkonová kritéria plnění. Cena je pevná, bez výkazu výměr. Termín je pevný. Tedy:

 

Co se na stavbě teď děje? Staví se bez stavebního povolení?