Souhrnná informace o přípravě stavby č.6963

Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově je investicí Hlavního města Prahy a v jeho investičním plánu je vedena jako soubor etap stavby č. 6963. Celý projekt měl být podle původního záměru realizován v letech 2007 – 2010 s rozpočtovými náklady přibližně 9 mld. Kč. Vzhledem k náročnosti takové investice bylo uvažováno podílové financování z vlastních zdrojů hlavního města a z evropských fondů prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Překážkou pro financování ze zdrojů OPŽP se ukázala jednak smlouva o provozování mezi hlavním městem Prahou a současným provozovatelem (Pražské vodovody a kanalizace a.s.) s platností do roku 2028 a dále opakovaně negativní stanovisko expertů Evropské unie (JASPERS) k technické koncepci a nákladům stavby. Přesto, že výhrady JASPERS byly opakovaně experty hlavního města vyvráceny a provozovatel vyslovil ochotu v případě potřeby vyjmout ÚČOV z platné smlouvy o provozování, k dohodě v rámci programovacího období 2007 – 2013 se nepodařilo dospět. Jedním z důsledků bylo zdržení zahájení etapy 0001 Nová vodní linka o 23 měsíců (doba mezi podpisem smlouvy s vítězem veřejné soutěže a pokynem k zahájení realizace Díla ze strany Objednatele).

Hlavní město Praha v současné době jedná o možnosti podílu financování přestavby a rozšíření ÚČOV ze zdrojů OPŽP v rámci finančního období 2014 – 2020, eventuálně z jiných (národních) zdrojů.

V průběhu let 2004 – 2014 bylo nutné v důsledku složité problematiky zajištění značných finančních prostředků upravovat postupně koncepci stavby č. 6963 jako celku a v současné době ji tvoří:

Etapa 0001 – Nová vodní linka (NVL).
Etapa 0002 – Stávající vodní linka (SVL).
Etapa 0003 – Kalové hospodářství (KH).
Etapa 0004 – Nátokový labyrint – levý břeh
Etapa 0005 – Nátokový labyrint – pravý břeh
Etapa 0007 – Nátoky na ÚČOV (vybrané objekty)
Etapa 0008 – Kompenzační opatření

V současné době je realizována etapa 0001 – Nová vodní linka, část etapy 0007 – Nátoky na ÚČOV (Hlavní čerpací stanice a přidružené objekty) a etapa 0008 – Kompenzační opatření.